Zwemwaterkwaliteit is top!

Nog ruim 6 weken tot de start van de High Tech Triathlon, maar de voorbereidingen zijn al in volle gang!

Zo zijn we al geruime tijd de kwaliteit van het zwemwater aan het controleren, want we willen uiteraard niet dat er iemand ziek wordt. Waterschap de Dommel koppelt maandelijks de resultaten terug en gisteren hebben we de laatste update gehad. De zwemwaterkwaliteit is top!

Voor degene die geïnteresseerd zijn in de cijfertjes:

Chlorofyl-a groenalgen. Dit is een maat voor de hoeveelheid groenalgen in het water.
Chlorofyl-a blauwalgen. Dit is een maat voor de hoeveelheid blauwalgen in het water.

We zien dat de hoeveelheid groenalgen en blauwalgen in het water toenemen. De zwemwaternorm voor de blauwalgen waarbij er geen problemen zijn ligt op 12,5 ug/l. De maximaal gemeten waarde ligt is 3,3 en dit ligt nog ruim onder de 12,5.
Door de toename van de algen in het water zien we dat het doorzicht afneemt. De minimale waarde is 70 cm.

De beide darmbacteriën Escherichia coli en intestinale enterococcen liggen beide ruim onder de zwemwaternorm.
De maximale waarde E.coli is 77 zwemwaternorm is 1800.
De maximale waarde van de intestinale enterococcen is 15 de zwemwaternorm is 400.

De temperatuur ligt tussen de 19 en 21,5 graden.

Het zuurstofgehalte neemt door de hogere temperaturen wat af en ligt rond de 75% en 7 mg/l.

Al met al is de zwemwaterkwaliteit goed!